Değerlerimiz

ElektroVision faaliyet sektörünün standartlarını yükselten çalışmalarda bulunan, Yeni atılımlarla sürekli büyüyen, Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Ulusal ve uluslararası hedef pazarlarda lider, İş mükemmelliyetine ulaşmış, Toplum ve çevre için değer yaratan Şirket, oluşumunu sağlamak olarak kurgular ve yapılandırır.  

ElektroVision İnsan Kaynakları, bu stratejilerin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının Şirkete kazandırılmasını, sürekli gelişimini ve motive edilmesini sağlayacak sistemler geliştirmeyi ve Şirket ilkeleri (Kalite, Müşteri Memnuniyeti, İnsana Odaklılık, Ekip Ruhu, İşbirliği, Globalleşme, Çevreye Duyarlılık ve Etik Değerler) doğrultusunda uygulamayı hedefler.

Biz ElektroVision ekibi olarak,ülkemizin ulusal egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet etmeyi;

hiyerarşik hiçbir yapının ve uygulamanın bunun önünde yer alamayacağını;

Tüm girişimlerimizde hakkaniyet ve fazilet ölçüsünde hareket etmeyi;

Yasalara ve evrensel etik kurallara her zaman ve her şartta bağlı kalmayı;

İşbirliğinde güven vermeyi ve güven duymayı;

Bize çalışmalarımızda yön ve ilham veren değerlerimiz olarak taahhüt ve ilân ederiz.

.